CELULÓZOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA
MINERÁLNE A SKLENÉ VLÁKNA
Vlastnosti celulózovej izolácie
 • jednoduchá manipulácia
 • aplikačná firma sa o všetko postará
 • odpadá rezanie a prenášanie materiálu
 • mechanická pevnosť a stálosť
 • rýchla aplikácia
 • ľahko sa prispôsobí konštrukcii
 • priaznivá cena
 • ekologická nezávadnosť
 • požiarna odolnosť
 • vysoká tepelno-akumulačná schopnosť
 • veľmi dobré odolávanie sálavému teplu takmer 2,5 násobne vyššie ako pri minerálnych či sklených vláknach
 • nízky difúzny odpor

Čerpané z: http://www.zateplit.sk/tepelna-izolacia/celulozova-izolacia

Fotogaléria: