CELULÓZOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA
MINERÁLNE A SKLENÉ VLÁKNA
Ako sa vyrábajú minerálne izolácie a z čoho

Minerálna vlna pozostáva z veľkej časti z kremenného piesku (sklená vata), resp. z vulkanickej horniny (kamenná vlna). Kameň sa roztaví, aby sa z neho napokon vyrobili umelé minerálne vlákna. Ako spojovací materiál sa najčastejšie pridáva fenolformaldehydová živica (približne 3 - 10 % pri sklenej vate a 1 - 3 % pri kamennej vlne).
Izolácie z minerálnych vlákien sa predávajú ako izolačná plsť, ako dosky a môžu byť kašírované hliníkovou fóliou, sklenou alebo inou textiliou alebo ošetrené kovovou sieťovinou.
 

Čerpané z: http://www.e-filip.sk/default.aspx?contentID=1461

Fotogaléria: