CELULÓZOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA
MINERÁLNE A SKLENÉ VLÁKNA
Celulózová izolácia

Používané prísady v celulózovej izolácií tvoria látky typu kyselina bóritá, Bórax pentahydrát alebo síran horečnatý. Ide o anorganické zlúčeniny, v ktorých kryštalickej štruktúre sú taktiež molekuly vody. Tieto látky menia vplyvom teploty svoju štruktúru, a tým sa zbavujú práve týchto molekúl vody. Voda sa pri teplotách cca nad 120 stupňov začne uvoľňovať a chladí tak izolačnú vrstvu pri nápore ohňa. Pri dlhodobejšom pôsobení priameho plameňa sa vplyvom postupného obhorievania vytvára sklovitá vrstvička, ktorá oheň ďalej spomalí. Je tak zaistené pomerne značné predĺženie životnosti izolovaných konštrukcií pri nápore ohňa. Pri stropnej konštrukcii s 18 cm hrúbkou tepelnej izolácie CLIMATIZER-u PLUS bola nameraná odolnosť REI 30 minút.
Je preukázané (viď atesty), že pri použití do teploty 105 stupňov je materiál úplne stabilný a jeho štruktúra sa nemení. Nedoporučuje sa jeho použitie pri izolovaní povrchov, ktoré túto teplotu prekračujú, pretože hrozia zmeny funkcie prísad a z dlhodobého hľadiska by ochrana proti ohňu už nemusela dosahovať pôvodné parametre.

Video požiarnej odolnosti celulózovej izolácie, sklominerálnej dosky a polystyrénu:

Čerpané z: http://www.vuno.sk/19/casto-kladene-otazky/#otazka2