CELULÓZOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA
MINERÁLNE A SKLENÉ VLÁKNA
Prečo celulóza?
  • tepelno izolačné parametre λ= 0,039 – 0,043 W/(m . K) (Climatizer plus),
  • výrazné zlepšenie akustiky stavby,
  • vysoká hodnota mernej tepelnej kapacity materiálov, ktorá zlepšuje akumulačné vlastnosti stavby a znižuje letné prehrievanie obývaných priestorov,    
  • nižšia navĺhavosť ako pri surovom dreve,
  • nízky difúzny odpor, umožňujúci konštrukciu s difúzne otvorenou skladbou,
  • dokonalé vyplnenie všetkých detailov stavby,
  • odolnosť voči hubám a plesniam,
  • ľubovoľné aplikačné hrúbky (4 - 40cm) jedným aplikačným zariadením,
  • cena izolácie, vrátane dodávky a montáže je porovnateľná s klasickými doskovými izoláciami.

Čerpané z: http://urobsisam.topky.sk/materialy-a-vyrobky/stavba/prirodne-stresne-izolacie-427.html