CELULÓZOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA
MINERÁLNE A SKLENÉ VLÁKNA
Batizovce skúšky

Jedna z najmladších skúšobných a certifikačných inštitúcií v Európe. Spoločnosť bola založená v r. 1995 a počas svojej krátkej histórie dosiahla medzinárodné uznanie. V súčasnosti poskytuje komplexné služby v oblasti požiarnej bezpečnosti a otvorových výplní stavieb pre významných klientov zo strednej Európy, EÚ, a aj pre klientov z krajín mimo EÚ.

 

 

Prílohy:

Fotogaléria: