CELULÓZOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA
MINERÁLNE A SKLENÉ VLÁKNA
História vzniku celulózovej izolácie

Pre pochopenie najmodernejších trendov v používaní celulózovej izolácie v stavbách je vždy užitočné pozrieť sa niekam do histórie ako všetko začalo. V najjednoduchšej forme sa izolácia prvý krát začala používať vo chvíli, keď sa prvý jaskynný človek obliekol do kože a ľahol si na hromádku slamy. Prečo tak urobil? Jednoducho preto, že potreboval izolovať a urobil to prirodzenou prírodnou cestou pomocou živočíšnych a rastlinných vlákien. Od tejto chvíle však ešte uplynulo veľa 1000 rokov do doby, keď človeka napadlo postaviť dom a plniť alebo prikladať nejaký izolačný materiál do jeho stien a strechy. V USA táto myšlienka údajne prvý krát napadla staviteľa menom Thomas Jefferson pri jeho plánoch pre dom v Monticeli. A izolácia, ktorú použil, bola, ako inak, pochopiteľne celulóza. Slovom celulóza je myslené vlákno, ktoré je základom všetkých pozemských rastlín. Drevo, papier a ostatné výrobky z rastlín sú celulózovými materiálmi. V dnešnej dobe je celulózová izolácia vyrábaná na základe recyklácie novinového papiera obohateného bóritými soľami pre zvýšenie odolnosti pred všetkými možnými vplyvmi prostredia. Avšak v dobe Jeffersona a vôbec v histórii sa rozhodnutie o použití určitého druhu materiálu robilo hlavne podľa suroviny a jej dostupnosti. V jeho dobe bolo najdostupnejším materiálom drevo, takže izolácia bola vyrobená z lyka a kôry uzavretej v papierovom obale.

Ak sa pozrieme na obrovský rozvoj výstavby v uplynulých rokoch a celkom iný prístup k pohode bývania (kúrenie ústredným kúrením) nemožno zabudnúť na fakt, že zásluhu na tom, že si to vôbec môžeme dovoliť bez extrémneho nárastu cien energie, nesie nový prístup ku kvalite tepelných vlastností domov a s tím spojeného použitia izolácie. Tento vývoj a požiadavka na stále lepšie vlastnosti izolácie podnecoval výrobcu k stálemu zlepšovaniu a modernizácii technológie. Tento proces vyvrcholil v roku 1990, kedy sa objavil prvá kus turbínového rozvlákňovača vyvinutého a dodaného americkou firmou Advanced Fiber Technology. Prvým, kto toto zariadenie nasadil, bola kanadská firma CLIMATIZER INSULATION, od ktorej získala v roku 1991 licenciu na výrobu celulózovej izolácie taktiež firma CIUR a.s. v Českej republike.

Čerpané z: http://www.vuno.sk/19/casto-kladene-otazky/