CELULÓZOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA
MINERÁLNE A SKLENÉ VLÁKNA
Minerálna vlna

Minerálna vlna je náročná na spracovanie. Najmä šikmé rezy na spodnej hrane strechy, v úžľabí alebo na bočných hrebeňoch sú iba málokedy urobené dôsledne. Moje odporúčanie pre tých, ktorý sa rozhodnú pre minerálnu vlnu: Kúpte si ochranné pomôcky a urobte si to sami a dôsledne!

Aj keď sa na prospektoch ukazuje, že sa s minerálnou vlnou pracuje bez ochranných pomôcok, nie je to odporúčané. V bode 8 Bezpečnostných listov  sa uvádza respirátor, rukavice, okuliare, ochranný odev. Nebezpečné je najmä vdychovanie prachu. Limit pre rozptýlené častice je 4 miligramy na m3. Ak chcete vidieť, koľko prachu sa z minerálnej vlny rozptyľuje, zapnite silnú lampu a uvidíte množstvo lietajúcich častíc. Možno budete prekvapený. Vdýchnuté minerálne vlákna telo nie je schopné vylúčiť.


Najosvedčenejší ochranný odev je kombinéza z Tyveku, zváračské rukavice, uzatvorené okuliare a respirátor s veľkým ventilčekom. Pri dlhodobej práci je vhodný dýchací prístroj s vlastným pohonom, aký používajú špecialisti, ktorí zatepľujú fúkanou minerálnou vlnou.

Čerpané z: http://www.zateplit.sk/tepelna-izolacia/mineralna-vlna
 

Prílohy:

Fotogaléria: