CELULÓZOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA
MINERÁLNE A SKLENÉ VLÁKNA
Fúkaná minerálna vlna

Fúkaná minerálna vlna je vedľajší produkt - odpad pri výrobe doskovej izolácie. Vzhľadom na tvrdú štruktúru vlákna je fúkaná kamenná vlna nebezpečný materiál, aj keď naše benevolentné hygienické predpisy jeho použitie povoľujú. Fúkaná minerálna vlna má pichľavé úlomky, ktoré zostávajú v pokožke, v slizniciach dýchacích ciest, zapchávajú lymfatické uzliny. Je iba otázkou času, kedy sa tieto materiály dostanú na čiernu listinu podobne ako azbest.
Prach rozptýlený pri fúkaní minerálnej vlny v okolí zaťažuje životné prostredie.
So skúseností od majiteľov domov, ktorý si dali urobiť zateplenie stropu fúkanou minerálnou vlnou viem, že CENA je vyššia a FUNKČNOSŤ izolácie je nižšia, ako u celulózovej izolácie, nehľadiac na množstvo pichľavého prachu nie len v okolí pracoviska. Z tohto dôvodu sa fúkanie kamennej vlny robí v špeciálnych kombinézach s nasadeným dýchacím prístrojom.
S veľkým dôrazom zabezpečenia bezpečnosti aplikátora proti vdýchnutiu rozvírených minerálnych čí sklených vlákien z dôvodu nebezpečia zapichnutia vlákien do dýchacích ciest.

Čerpané z: http://www.zateplit.sk/tepelna-izolacia/fukana-mineralna-vlna
 

Fotogaléria: