CELULÓZOVÁ TEPELNÁ IZOLÁCIA
MINERÁLNE A SKLENÉ VLÁKNA
Fúkanie

Na stavbe sa celulóza fúka aplikačnými strojmi a pneumaticky sa dopraví priamo do izolovanej konštrukcie. Takto už nie je potrebná ručná manipulácia. Zateplenie fúkanou celulózou dôsledne rieši vyplnenie detailov, pričom kopíruje nerovnosti izolovaného povrchu. Výsledkom vyplnenia konštrukcie pri správnej objemovej hmotnosti fúkanej celulózy je kvalitná izolácia bez tepelných mostov, ktoré by sa pri menej dokonalých postupoch mohli prejaviť práve v detailoch. Viac informácií o aplikácii nájdete na http://mojdom.zoznam.sk/cl/10057/293422/Izolacia-z-dreva-a-celulozy

Videa o aplikáciách celulózových izolácii:

Čerpané z: http://urobsisam.topky.sk/materialy-a-vyrobky/stavba/prirodne-stresne-izolacie-427.html

Fotogaléria: